Model "Teaching School"

MODEL TEACHING SCHOOL

Terdapat berbagai model penubuhannya yang telah dicadangkan untuk dilaksanakan. Pelaksanaannya bergantung kepada kekuatan dan keupayaan maktab yang akan menubuhkan sekolah tersebut. Diantara model yang dicadangkan ialah :

 
MODEL A
Maktab akan menubuhkan sekolah dalam kawasan atau premis maktab dan mendaftar sekolah tersebut sebagai satu entiti tersendiri. Murid yang terlibat didaftarkan sebagai murid kepada sekolah tersebut. Pengurusan, pentadbiran dan kewangan akan dikendalikan oleh pihak maktab. Guru dan staf sokongan akan dibekalkan oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri.


MODEL B
Maktab mengambil alih kelas tertentu di sekolah yang berhampiran dan dijadikan ‘kelas angkat’. Murid-murid yang terlibat didaftarkan kepada sekolah berkenaan. Pensyarah dan pelajar maktab akan mengajar di kelas berkenaan dan dianggap sebagai ‘pembantu’ .Segala kemudahan dan keperluan guru ditanggung oleh sekolah berkenaan.


MODEL C
Maktab akan menubuhkan sekolah dalam kawasan atau premis maktab. Guru dan murid berdaftar di sekolah yang berdekatan yang menjadi ‘feeder school’ . Segala kemudahan yang diperolehi oleh SDM adalah sama dengan sekolah yang dipilih tadi. Pengajaran dan pembelajaran akan dikendalikan sepenuhnya oleh pensyarah dan guru yang ditempatkan di SDM tetapi guru menjadi norm dalam sekolah yang berkenaan. Guru menjadi pinjaman dan ‘dipinjamkan secara pentadbiran’.Kursus Guru SKMPKT

Album kenangan SKMPKT