Jawatankuasa Pengurusan Induk SKMPKT

JAWATANKUASA PENGURUSAN INDUK SK MPKTBR

Pengerusi : Pengarah MPKTBR

Tim. Pengerusi : Tim. Pengarah MPKTBR

Setiausaha : KJ Ilmu Pendidikan

AJK : Guru Besar

KJ Matematik

KJ Sains

KJ HEP

KJ Bahasa-Bahasa

KJ PIM

KJ Teknologi Pendidikan

KJ Kajian Sosial

KJ PJK

KJ Pengajian Melayu

KJ Penyelidikan dan Pembangunan

Profesional

Ketua Unit Khidmat Pengurusan

Pegawai Eksekutif Kanan

Wakil JPN (Bhg. Pengurusan SR)

Kursus Guru SKMPKT

Album kenangan SKMPKT